O parafíne

Parafínový vosk je kryštalická zmes uhĺovodíkov, ktorá sa získava destiláciou nafty. Rafinované parafíny sú zväčša biele, až mierne do žlta. Nerafinované žltohnedé, až hnedé. Parafín sa vyrába v tekutom a tuhom stave vo forme dosiek a rôznych granúl. Základné vlastnosti parafínu udávané výrobcom je bod topenia, obsah oleja, tvrdosť a farba.

 
Parafín sa využíva vo viacerých odvetviach pre jeho vlastnosti ako rozpustnosť a tvárnosť, vodoodpudivosť, termoizolačné vlastnosti i energetickú využiteľnosť. 
 
- výroba sviečok
- kozmetika 
- kúpeľníctvo
- výroba rôznych voskov, krémov
  (lyžiarskych,automobilových, záhradníckych)
- odlievanie foriem
- v drevárstve na impregnáciu dreva
- v stavebníctve