Parafín v kúpeľníctve, kozmetike

Parafín je využívaný v kúpeľnictve a kozmetike predovšetkým na parafínové zábaly rúk, nôh a tela. Na parafínové zábaly sa používa parafín s menším bodom topenia a to 52/54. Pri parafínových zábaloch sa pouźívá okrem parafínu, aj parafínový olej. Na tieto účely vám vieme ponúknuť parafín 5254.